De stad vormt steeds meer het hart van de economie. Dit betekent een groeiende vraag naar goederen en diensten in de stedelijke omgeving. Tegelijkertijd willen we een vitale en gezonde leefomgeving. Mijn visie is om toe te werken naar een leefbare stad en een duurzamer Nederland. Door samenwerking is slimme en schone stedelijke logistiek mogelijk.

Mijn naam is Michael van Wijngaarden en als freelance logistiek specialist breng ik mijn kennis, netwerk en ervaring in pakketdistributie in om slimme en schone stedelijke logistiek te realiseren. Ik spar, onderzoek, adviseer en realiseer.

(06) 514 860 40michael@4slogistiek.nl